algemene voorwaarden

 
 
 
 •  In het geval dat u spijt hebt van uw aankoop:
 
Als u bij nader inzien toch af wilt zien van de koop, is dat uiteraard uw wettelijk (herroepings)recht.
In dat geval kunt u het ontvangen artikel binnen 14 dagen na ontvangst, hiervan melding maken. Daarna heeft u nog eens 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren. Indien u een product naar RecycleMan.nl wilt retourneren, vragen wij u hiervan eerst  via e-mail (info@recycleman.nl) melding te doen.
Pakketten zonder vermelding van klantgegevens of factuurnummer worden niet geaccepteerd.
De koper is zelf verantwoordelijk voor schade of vermissing tijdens retourzending naar RecycleMan.nl.
Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van RecycleMan.nl.
 
Retourverzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper.
(tènzij u accoord gaat met een tegoedbon)

Indien een artikel niet met reguliere brievenbuspost retour gezonden kan worden,
(de maten zijn dan groter dan 38 x 26,5 x 3,2 cm) moet u rekening houden met 3,95 Euro retourverzendkosten, mits verzonden via een "UPS Access Point" door middel van een "online" betaling en aanbieden van het pakketje bij het dichtsbijzijnde "UPS Access Point" bij u in de buurt naar het dichtsbijzijnde "UPS Access Point" bij RecycleMan.nl in de buurt.
(DE KADOWINKEL DE ROOI PANNEN, DR. AHAUSSTRAAT 1, 5042 EK  TILBURG)
 
Zodra wij uw aankoop in ongeschonden en originele staat retour ontvangen hebben, krijgt u van ons binnen 14 dagen uw aanbetaling teruggestort op uw rekening.
Indien u echter accoord gaat met een tegoedbon krijgt u ook uw retourverzendkosten vergoed.
Deze tegoedbon (in de vorm van een kortings-code) kunt u verzilveren in de webshop van RecycleMan.nl.
 
TIP:
Mogelijk hebt u de originele verpakking nog en kunt u de term
"geweigerd, retour afzender" gebruiken.
 
 
 • In geval van een defect artikel:
 
Alle artikelen die na ontvangst niet functioneren zoals ze behoren te doen, kunnen (uitsluitend na eerst contact opgenomen te hebben met RecycleMan.nl) teruggestuurd worden, waarbij de portokosten in eerst instante altijd voor rekening zijn van de koper.
RecycleMan.nl  zal proberen het artikel te repareren of, indien nodig, vervangen door een nieuw exemplaar.
 
 
Indien een artikel niet met reguliere brievenbuspost retour gezonden kan worden,
(de maten zijn dan groter dan 38 x 26,5 x 3,2 cm) moet u rekening houden met 3,95 Euro retourverzendkosten, mits verzonden via een "UPS Access Point" door middel van een "online" betaling en vervolgens het aanbieden van het pakketje bij het dichstbijzijnde "UPS Access Point" bij u in de buurt naar het dichtsbijzijnde "UPS Access Point" bij RecycleMan.nl in de buurt.
(DE KADOWINKEL DE ROOI PANNEN, DR. AHAUSSTRAAT 1, 5042 EK  TILBURG)
 
 
Blijkt de oorzaak binnen de Garantie Voorwaarden te vallen dan krijgt de koper het aankoopbedrag én tevens de retourverzendkosten vergoed in de vorm van een Garantie Code waarmee opnieuw een bestelling bij RecylceMan.nl geplaatst kan worden.
Pas wanneer reparatie of vervanging niet meer mogelijk is (om wat voor reden dan ook zoals bijv. niet meer voorradig of foutieve specificatie) dan kan besloten worden om de bestelling te annuleren/ontbinden en het aankoopbedrag te storneren. 
 
TIP:  
Mogelijk hebt u de originele verpakking nog en kunt u de term
"geweigerd, retour afzender" gebruiken.
 
  
 
 
 
 • In geval van een niet ontvangen artikel:
  
Alle artikelen die via de reguliere brievenbuspost verzonden worden, zijn niet verzekerd tegen verlies of diefstal. Dit vanwege het feit dat de kosten dan vaker hoger zijn dan de waarde van de zending. Zowel koper als verkoper zijn zich bewust van dit risico en gaan met deze disclaimer akkoord. Omdat beide partijen dit risico accepteren, zal RecycleMan.nl  bij verlies of diefstal van de bestelling, uit coulance, dan ook bereid zijn om de ontstane schade te delen. Mocht dus, na een redelijk termijn van maximaal 10 werkdagen, de bestelling nog steeds niet ontvangen zijn bij de koper, dan krijgt de koper een Garantie-Coupon ter waarde van 50% van het aankoopbedrag. Deze Garantie-Coupon kan dan in de Webshop verzilverd worden. Alleen wanneer het artikel niet meer beschikbaar zou zijn, zal worden overgegaan tot stornering van het volledige aankoopbedrag.
 
 
  
  
 
 • In geval van een beschadigd artikel:
  
Alle artikelen die via de reguliere brievenbuspost verzonden worden, zijn niet verzekerd tegen schade die tijdens het transport ontstaat. Dit vanwege het feit dat in de meeste gevallen, de kosten dan vaker hoger zijn dan de waarde van het artikel. Zowel koper als verkoper zijn zich bewust van dit risico en gaan met deze disclaimer akkoord. Omdat beide dit risico accepteren, zal RecycleMan.nl bij geconstateerde schade, ontstaan tijdens verzending, uit coulance, dan ook de schade voor 50% voor zijn rekening nemen. Mocht er dus, ondanks het zorgvuldig verpakken van het artikel door de verkoper, toch schade aan het artikel zijn ontstaan tijdens het verzenden, dan kan de koper tegen bijbetaling van slechts 50% van de aanschafkosten, opnieuw het artikel bestellen.
Maar desgevraagd kan RecycleMan.nl ook verzoeken het artikel (afhankelijk van de waarde), te retourneren waarbij de portokosten altijd voor de koper zijn.
Pas na retour-ontvangst en controle van het artikel door RecycleMan.nl,  zal RecycleMan.nl de koper een Garantie-Coupon overhandigen ter waarde van 50% van het aankoopbedrag. Hiermee kan het artikel dan opnieuw in de Webshop besteld worden.

 
 
 
! Wanneer u een bestelling plaats in de webshop, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
Klachtenregeling:
 1. RecycleMan.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij recycleman.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Een bij RecycleMan.nl ingediende klacht wordt binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door RecycleMan.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij een klacht dient een consument zich allereerst te wenden tot RecycleMan.nl. Bij een klacht die niet in onderling overleg opgelost kan worden dient de consument zich te wenden tot Stichting geschillenOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel RecycleMan.nl als de consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europese ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van RecycleMan.nl niet op, tenzij RecycleMan.nl schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door RecycleMan.nl, zal RecycleMan.nl naar zijn keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  
 

winkelwagen

winkelwagen is leeg

bekijk winkelwagen
Speciale Aanbieding
Waarom?
RecycleMan!

Alle artikelen zijn "NIEUW" maar worden omgepakt om zodoende transportgewicht, papier & plastic afval te reduceren. 

Voor verzending maken wij gebruik van het verpakkingsmateriaal van onze toeleveranciers.

De artikelen worden met zorg behandeld, beschermd en verpakt waardoor het kostenloos verstuurd kan worden als reguliere brievenbuspost.

 

WWW.RECYCLEMAN.NL
werkt mee aan een beter milieu en her-gebruikt daarom zijn verpakkingsmateriaal.

In alle andere gevallen wordt gebruik gemaakt van 100 % gerecycled (en chloorvrij gebleekt) papier. Door hier gebruik van te maken, werken we mee aan het besparen van miljoenen bomen per jaar.

Help mee afval te reduceren en het milieu te beschermen.

Samen staan we sterk!

 


 

Op deze manier is voor u de
 
"VERZENDING GRATIS"


Spciale Aanbieding